About

Zlatica Ďureje

Keramickej tvorbe v Modre sa venuje od roku 1982.

Spolu s manželom Ľudovítom Ďureje nadviazali vo svojej tvorbe na ľudovú tradíciu a v roku 1997 spoločne založili Cech slovenských keramikov. Od začiatku jestvovania dielne bola keramika so značkou „Ďureje“ ovplyvňovaná, popri tradičných vzoroch modranskej keramiky, aj ornamentalikou habánskej fajansy.

Jej keramické výrobky charakterizuje živá farebnosť, jemná prepracovanosť a kompozícia. V dekóre dominujú rastlinné, kvetinové motívy, pričom sa nevyhýba ani vinohradníckej tematike a architektonickým vzorom. Popri čisto dekoratívnej keramike sa autorka venuje aj tvorbe úžitkových predmetov (pekáče, obedové súpravy, misy, mliečniky,... Túto svoju vášeň k modranskej keramike preniesla aj na syna, ktorý pokračuje v práci rodičov.

Peter Ďureje

Vyštudoval Strednú umeleckú školu v Bratislave, odbor keramika. Keramike sa však vážnejšie začal venovať od roku 2008. Jeho tvorba by sa dala zaradiť do dvoch kategórií. Prvá, skoršia predstavuje modernú keramiku s použitím výrazných farebných glazúr (modrá, červená, čierna, biela,...). Prevažne sú to záhradné keramické výrobky (črepníky, plastiky, okrasné solitéry).

Novšia tvorba nadväzuje na tradíciu habánskej fajansy. Charakterizuje ju úžitkovosť a tvrdosť črepu. Dekóry sú voľne interpretované, v duchu habánskych vzorov. Keramika je však ponechaná v prírodnom otieni hliny zvýraznená priehľadnou glazúrou.

 

Poskytujeme možnosť exkurzií do dielní (odkaz na KONTAKTY - adresy), kurzy točenia na hrnčiarskom kruhu, maľovania a pálenia i s možnosťou ubytovania.